Residència Infantil “L’Espurna” 2004-2006

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE RESIDÈNCIA INFANTIL A RUBÍ A partir d'un edifici principal i altres edificacions auxiliars existents, s'ha fet una reestructuració total del centre fent una rehabilitació integral de les quatre edificacions i dels espais exteriors. En els edificis s'ha actuat en profunditat en els aspectes d'instal.lacions, revestiments, fusteries, façanes i cobertes a més d'unificar…