Urbanisme

m. [GG] Conjunt de normes i disposicions tècniques, administratives, poblacionals, socials i econòmiques que es refereixen al desenvolupament harmònic, racional i humà dels centres habitats.

m. [AQ] [OP] Ciència, tècnica i art de l’ordenació de les ciutats i el territori.

TERRITORI

Cada territori és un espai únic amb el seu propi caràcter, cal reconèixer les seves característiques diferenciadores per poder respectar-les i potenciar-les.

CIUTADANS

Els espais d’ús públic són un benefici pels habitants de cada poble o ciutat, han de dissenyar-se per servir a les seves necessitats.

USOS

Els espais públics han de poder ser utilitzats per tots els ciutadans, aconseguir una bona accessibilitat ha de ser el principal objectiu.

CONSERVACIÓ

Utilitzar materials durables i segurs fa que els espais puguin ser gaudits en optimes condicions encara que passi el temps.