Arquitectura

f. [LC] [AQ] [AR] Art de construir els edificis.

f. [AQ] Concepció d’espais o de conjunts d’espais per a l’ús i l’ambientació de les persones.

f. [AQ] Obra arquitectònica.

f. [LC] [AQ] [AR] Mètode o estil de construir, caracteritzat per certes particularitats d’estructura, ornamentació, proporcions, etc.

ESCOLTAR

El primer pas per crear les bases de tot nou projecte és el diàleg i la comunicació amb el client.

PROJECTAR

Cada detall és important, els projectes no són només un procés creatiu, també han de poder donar respostes durant el procés de construcció.

DIRIGIR

Dirigir una obra d’arquitectura és coordinar, solucionar i treballar en equip.

VIURE

Una idea, un projecte, una obra, no són res fins que els seus usuaris les viuen.