DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A BARCELONA

El projecte, encarregat a través d’un concurs públic, consisteix en la construcció d’una residència per a discapacitats intel·lectuals per a 60 residents, repartits en 3 mòduls independents de residència, relacionats entre ells amb espais d’atenció diürna i tallers.

El solar se situa al barri de Mas Sauró de Barcelona, entre Vallvidrera i Les Planes

El projecte parteix de tres criteris inicials que configuren la solució adoptada:

Situar a la P. Baixa la major part del programa funcional (mòduls de residència) i a la P. Primera les àrees de programa diürn i àrea administrativa.

-Desdoblar l’únic accés existent en dos per separar l’accés principal i el de serveis, aconseguint també que la planta s’adapti millor a la topografia.

-Separar els mòduls residencials mitjançant patis permetent compondre volums edificatoris de mida més adequada a l’entorn.

-Utilitzar el mòdul residencial com a element base de generació del projecte en planta, essent a la vegada organitzador de l’espai i traçador de l’estructura

EQUIPAMENTS SANITARIS

DETALLS

Localització:

Camí de Mas Sauró 2-40, Barcelona

Equip projectista:

Pedro Alarcón Puche, Amadeu Matosas Paris, Alfred Lérida Horta – Arquitectes

Direcció d’obra:

Pedro Alarcón Puche, Amadeu Matosas Paris, Alfred Lérida Horta – Arquitectes

Direcció d’execució:

Consultoria Técnica i Proyectos 1999 S.L

Superfície construïda:

3.651,00 m2

Fotografies:

Adrià Goula Sardà