DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

RESIDÈNCIA INFANTIL A RUBÍ

A partir d’un edifici principal i altres edificacions auxiliars existents, s’ha fet una reestructuració total del centre fent una rehabilitació integral de les quatre edificacions i dels espais exteriors. En els edificis s’ha actuat en profunditat en els aspectes d’instal.lacions, revestiments, fusteries, façanes i cobertes a més d’unificar les diferents peces. També s’han remodelat els espais exteriors, actuant sobre paviments, jardineria i instal.lacions.

El conjunt d’edificis es dedica a Residència Infantil per a ús del Departament de Benestar i Família. Tots els espais s’han dissenyat pensant en les necessitats especials dels seus usuaris.

EQUIPAMENTS RESIDENCIALS

DETALLS

Localització:

Quevedo 25, Rubí.

Equip projectista:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’execució:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Superfície construïda:

1.115,68m2