Nazareth Center – Indonèsia

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE AVANTPROJECTE PEL NAZARETH CENTER ENDE - INDONÈSIA El Nazareth Center és un projecte social global que vol desenvolupar l'àrea educativa, d'innovació i emprenedoria en la regió d'Ende a Indonèsia. Es tracta d'un complex compost per diferents àrees: El HUB és un edifici destinat al treball en equip, el desenvolupament de projectes i la…

Col·legi Sagrada Familia 2003

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE AMPLIACIÓ D'UN COL·LEGI A LOS LLANOS DE ARIDANE L'edifici existent estava executat amb formigó durant els anys 70 del segle passat. El formigó havia sofert una carbonatació progressiva fins a un límit que aconsellava una important intervenció. El projecte té dos objectius principals: La rehabilitació de l'estructura de formigó i l'ampliació del…

Col·legi Nazaret 1995-1997

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE AMPLIACIÓ D'UN COL·LEGI A TENERIFE El projecte proposa l'ampliació del Col·legi mitjançant un tercer edifici i la rehabilitació dels edificis existents. El nou edifici resoldrà la unió i la integració del conjunt d'edificis que es rehabiliten. L'actuació de rehabilitació actua sobre l'edifici més antic (una antiga casa) que conserva els elements propis…