DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

AMPLIACIÓ D’UN COL·LEGI A LA SAGRERA

El projecte porta a terme la rehabilitació d’un edifici existent, d’educació primària, i la seva ampliació amb la construcció d’un nou edifici annex. Tots els espais estan dissenyats per donar resposta a les necessitats educacionals de la institució. El nou edifici es va ubicar al solar procedent de l’enderroc de part de l’edifici originari. El projecte es desenvolupa en dues fases, una primera fase que comprèn la construcció del nou edifici i una segona en la qual es realitzarà la rehabilitació de l’edifici antic.

El nou edifici s’organitza amb dos nuclis d’escales, que donen accés a tots els espais.

La P. Baixa que és el lloc de relació de l’escola i el carrer, disposa d’un gran espai lliure, oberta al carrer.

Les plantes-pis repeteixen un mateix esquema. Els nuclis d’escala desemboquen en uns espais-distribuïdor, que donen accés a les aules i als lavabos. S’agrupen tres aules en cada planta, per no separar els nivells, i es divideixen mitjançant panells mòbils, per a poder flexibilitzar els espais.

L’esquema estructural respon a la pretensió de flexibilitzar l’espai, i d’aconseguir una façana i una planta lliure de pilars.

La rehabilitació de l’edifici existent conserva i millora les façanes catalogades, reforça l’estructura i transforma la distribució interior aconseguint espais diàfans i flexibles que es poden unir mitjançant panells mòbils.

ARQUITECTURA ESCOLAR

DETALLS

Localització:

Sagrera 68, Barcelona

Equip projectista:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’execució:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Superfície construïda:

3.662,80 m2