DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

NOU EDIFICI D’UN COL.LEGI A BADALONA

El col·legi projectat, entre mitgeres, resol els necessitats funcionals de l’escola en l’àmbit de l’ESO i Batxillerat i dota a la institució de nous espais adaptats a la seva metodologia. Les reduïdes mesures de la parcel·la existent obliga al disseny d’un edifici compacte que té el pati a la coberta plana alhora que aprofita la situació d’alguns espais no prioritaris en semisoterranis mitjançant una doble façana i una variant del pati anglès per ampliar la relació dels espais amb l’exterior.

Ressenyar la creació d’un oratori que ocupa en alçada les tres plantes principals de l’edifici i al que es pot accedir i utilitzar des de cada una d’elles.

ARQUITECTURA ESCOLAR

DETALLS

Localització:

Martí Pujol 40-50 i Arnús 68-74. Badalona

Equip projectista:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’execució:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Superfície construïda:

3.228,35 m2