DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

AMPLIACIÓ D’UN COL·LEGI A TENERIFE

El projecte proposa l’ampliació del Col·legi mitjançant un tercer edifici i la rehabilitació dels edificis existents. El nou edifici resoldrà la unió i la integració del conjunt d’edificis que es rehabiliten.

L’actuació de rehabilitació actua sobre l’edifici més antic (una antiga casa) que conserva els elements propis de l’arquitectura tradicional de l’illa i integra la P. Baixa del segon edifici (dels anys 70) al nou conjunt, acollint les aules d’Educació Primària. El nou edifici es compon d’una P. baixa que conté la cuina i el menjador i dues Plantes Pis amb aules. Tots els espais es dissenyen responent a les necessitats formals i educatives del centre.

ARQUITECTURA ESCOLAR

DETALLS

Localització:

El Sol – 11. Los Realejos, Tenerife

Equip projectista:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’execució:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Superfície construïda:

1.785,42 m2