DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

AMPLIACIÓ D’UN COL·LEGI A BARCELONA

El projecte d’ampliació i reforma del Col.legi Montserrat es concreta en la remodelació d’una part de l’edifici existent i en la construcció del nou edifici en la zona del jardí que dona a l’Avinguda Vallvidrera.

La gènesi del projecte es troba en la necessitat de donar noves solucions a l’escola, aconseguir nous espais que reflecteixin el caràcter innovador de la institució, capaços d’acollir una nova forma d’ensenyar i aprendre.

Amb la solució adoptada a més es millora la relació del Col.legi amb l’entorn immediat de la ciutat, ja que s’amplia l’espai per vianants i es fluïdifica la circulació de vehicles en la zona.

Tots els espais es projecten per a donar solucions a la metodologia educativa que utilitza el Col.legi Montserrat, pioner en l’aplicació de nous sistemes i en constant evolució.

La premissa projectual del nou edifici és aconseguir un jardí habitable.

L’ampliació i reforma de l’edifici existent es concreta en les següents accions:

-Remodelació del vestíbul.

-Reforma completa de la Planta 4a.

-La nova construcció de la planta 5a, aprofitant d’espai sota coberta, a la vegada que es canvia la coberta terminal de tot l’edifici.

ARQUITECTURA ESCOLAR

DETALLS

Localització:

Av. Vallvidrera, Barcelona

Equip projectista:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra i de execució:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Superfície construïda:

4.055 m2

Fotografíes:

Simón Garcia