DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

REFORMA D’UN COL·LEGI A LA SAGRERA

Es tracta d’edifici entre mitgeres al barri de la Sagrera. Es va projectar per resoldre les següents necessitats: una escola d’educació infantil ( i cicle), l’habitatge de la comunitat religiosa, un gimnàs i una piscina climatitzada com serveis del Col.legi al soterrani.

Formalment es va buscar la màxima relació entre les zones, fugint d’espais convencionals. Totes les aules tenen un espai complementari interior i exterior i tenen la possibilitat de convertir-se en un únic espai amb l’aula contigua mitjançant el desmuntatge del tancament d’envans mòbils.

Com a característica específica s’ha d’esmentar la segmentació de les zones de jocs diferenciant entre la zona dedicada al 1r cicle i la destinada al 2n cicle. Això es deu a dos motius, la voluntat de separar els espais en funció de l’edat i la necessitat de resolució atípica entre mitgeres d’un edifici destinat a l’educació.

ARQUITECTURA ESCOLAR

DETALLS

Localització:

Sagrera 151-155. Barcelona

Equip projectista:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra:

ALARCÓN & MATOSAS I ASSOCIATS Arquitectura i Disseny

Direcció d’execució:

Jordi Llacer Peñalba

Superfície construïda:

2.802,78 m2