DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

ADECUACIÓ DE L’ENTORN DEL SANT CRIST DE BALAGUER

L’objectiu principal de la proposta és l’adequació de l’entorn de la façana romànica del Santuari del Sant Crist.

S’actua sobre el camí posterior d’accés per rebaixar la cota actual, i així accedir a nivell a la porta de la façana romànica.

En rebaixar la cota del camí davant la portalada romànica es dota d’una millor perspectiva al conjunt. A més, s’enderroca una part del mur del Convent i es col·loca una nova tanca calada alineada al mur existent i una altra opaca que mantingui la independència i protecció del Convent respecte de la zona pública. D’aquesta manera es deixa al descobert la façana de pedra de la Sagristia i la façana lateral de l’església romànica.

La recuperació del camí es fa bàsicament mitjançant un acabat de sauló compactat i petits murs de formigó pel correcte confinament de les terres, millorant el seu ús.

PROJECTE D’ADEQUACIÓ

DETALLS

Localització:

Pla d’Almata, Balaguer, Lleida

Equip projectista:

Alarcón & Matosas i Associats Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra:

Alarcón & Matosas i Associats Arquitectura i Disseny

Superfície construïda:

500,00 m2